Insinööritoimisto AvePlan Oy

Suunnittelemme tele- ja tietojärjestelmät tilaajan toiveiden mukaisesti niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiin. Järjestelmät suunnittelemme aina yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti, näin ollen selvitämme järjestelmien käyttötarkoitukset ja käyttäjät, jotta järjestelmästä tulisi juuri teille sopiva ja teidän tarpeitanne vastaava. Teemme erilaiset hankintaohjelmat, tarjouspyynnöt, tarjousten vertailut ja valvonnat yms. Nykypäivän informaatiotekniikan asettamat mahdollisuudet ja vaatimukset otamme suunnitelmissamme huomioon helpottaaksemme käyttäjiä. Nykyajan verkottuvassa yhteiskunnassa täytyy myös muistaa erilaiset turvajärjestelmät, jotka huomioimme suunnitteluvaiheessa.

Turvajärjestelmillä voidaan esimerkiksi valvoa kulkua kiinteistössä, suojata omaisuutta, estää henkilövahinkoja sekä ehkäistä tulipaloja ja vesivahinkoja, kohentaa sähköturvallisuutta ja parantaa tietosuojaa.