Insinööritoimisto AvePlan Oy

Insinööritoimisto AvePlan Oy:n päätoimiala on sähkösuunnittelu sekä tele-, ja turvajärjestelmien kehitys-, konsultointi sekä hankintapalvelutehtävät. Suunnittelijana olemme rakennuttajan asiantuntija.

Asiakas määrittää aina suunnittelun vaatimukset. Suunnittelun vaatimuksia on, että ne toteutetaan lakien, asetusten ja rakentamista koskevien ohjeiden mukaan ja se toteutuessaan mahdollistaa hyvän rakentamistavan. Asiakkaan tyytyväisyyttä pyritään lisäämään sillä, että suunnitteluun sisältyy asiakaslähtöinen palvelu, projektin läpinäkyvyys sekä hallinta, viestintä ja olemalla tavattavissa sovittuna aikana.

Suunnittelussa apuna käytämme tietomallipohjaisia suunnitteluohjelmistoja. Kustannustehokas suunnittelu takaa myös asiakkaalle hyvin toimivat sähköjärjestelmät. Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa kiinnitetään huomioita siihen, että se vastaa käyttötarkoitustaan ja on kustannuksiltaan kohtuullinen.

Tuotteen soveltumien asiakkaalle ja mitä etua asiakas saa valitessaan tuotetta. Täytetään asiakkaan odotukset tuotteen ominaisuuksista ja koko tuotteen elinkaaren aikana saaduilla kokemuksilla on merkitystä.

Nämä määritykset kuuluvat yrityksen laatupolitiikkaan ja ovat yrityksen missio ja visio. Vaatimukset saavutetaan hyvällä projektinhallinnalla ja toiminnan järjestelmällisyydellä.